Английското село се издига ежегодно с двесантиметър и никой не знае защо

Английско село Уиланд (Willand) в Девън всяка година
се издига на два сантиметра и жива душа не може
обяснете защо това се случва.

Село, в което живеят по-малко от шест хиляди души
постепенно избухва от земята. За пръв път това явление беше
Видени през 2015 г. от специалисти от Университета в Нотингам,
тук са извършени геодезически работи. Откриването на такова странно
аномалии, изненадани учените се обърнали към сателитни данни и
видях, че селото наистина бавно се издига нагоре
околните територии (тук е тайна на природата). Поне
най-малко това се случва през последните години.

Първоначално озадачените изследователи приемат това под земята
има природни “джобове” с газ, но тази хипотеза не
потвърдена. Учените се опасяват, че в дългосрочен план
Движението на селото ще доведе до разкъсване на местната канализация,
водопроводни, газови и други инженерни мрежи
софтуер. В допълнение, скоростта, която минава през тук, ще пострада.
жп.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: