�”Чесън” елемент от периодичната таблица

За този необичаен и много рядък метал от периодични
Масите на Менделеев – телурът далеч не са известни само на няколко души: само
специалисти химици и пряка работа с него.

Този метал е рядък, защото в земната кора във формата на изкопаеми
проблем е да се открие, защото реагира лесно
с вода и се превръща в летлив хидрид, който просто “бяга” в
пространство.

Телурът днес се получава само по изкуствен начин, освен това той
може дори да е страничен продукт
до метален елемент, тъй като то е тогава
използвани в производството на слънчеви панели и SSD –
модерни твърди дискове

Но този метал е невероятен с качеството си на „чесън“. Ако си
подкрепа в ръката си дори няколко секунди, тогава ще бъде гарантирано
Чесън мирише от устата няколко седмици. И как
учените уверяват, че човешкото тяло не получава никакви
странични ефекти, различни от „чесън“ – изненадващо и в някои
дори е фантастично, тъй като е научно обяснено
Все още никой не е удостоен …

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: