Намерен е древен подземен комплекс на северКавказ

Недалеч от селището Заюково Карабардино-Балкария на север
Кавказ, открил древен подземен комплекс: изкуствен
структурата под формата на преобърната пирамида и “стария град”.

Местните жители отдавна знаят за люк с диаметър не повече от половин метър,
което доведе до огромен подземен град, който все още стои
къщи се простират по улиците, има райони – само жителите отдавна са били
не.

Интересуват се от тези истории, решиха изследователите
да се намери главния вход на подземния град, тъй като една малка дупка
може да бъде само случайна дупка в тайнствения свят на подземията.

Местният спелеолог, който
отдавна привлече вниманието към загадъчната пещера, от която много
теглена от проекта. Мъжът частично демонтира запушването, откривайки
дълбоко мина, но сам не смееше да се спусне в него. А
тук пристигна само екип от изследователи …

Открит от местен спелеолог, входът доведе учените не до старите
град, и в някаква изкуствена структура под формата на обърната
пирамидите. Стените тук са направени от големи блокове с правилна форма,
точно подредени един върху друг без никакво решение, което е доста
напомня полагането на египетски пирамиди.

Освен пещерата, тази очевидно техническа структура имаше много
малки проходи, пукнатини, през които е възможно, освен ако
дръж ръката си. От всичко това изследователите направиха предположение
че целият този подземен „бункер“ има някакъв технически характер
например, може да бъде електроцентрала,
хладилник и т.н. Това потвърждава факта, че по стените
Тази сграда не беше нито един надпис.

В близко бъдеще екип от учени планира да проникне
подземен стар град. Ако историите на местните жители се потвърдят,
и този град ще бъде открит, с него може да се свърже
преобърнати от пирамидата на техническото строителство и признават, че това
цял подземен комплекс от древен произход, в който
някога са живели хора, осигуряващи препитанието си
мистериозни за нас изкуствени инсталации.

Такъв подземен комплекс може да бъде не само най-големият
територията на Русия, но и най-интересният обект (най-старият
цивилизация) за цялата световна общност.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: