В Библията има доказателства, че извънземнитепосещение на Земята от незапомнени времена

Инопланетяне посещают Землю

Въпреки факта, че първите факти, които доказват периодично
присъствието на чужд ум на нашата Земя се появи не по-рано
в началото на 40-те години на миналия век има версия, която
НЛО и извънземните са били познати на хората в предхристиянския период.
Писмени доказателства и доказателства, че чужденците
посещавана и посещавана нашата Земя многократно, може да се намери в Книгата
Книги – Библията, в която пилотите на НЛО се наричат ​​небесни ангели.
Книгата на пророчествата на Езекиил също описва посещението
нашите планети са космически извънземни. Американски учен
F. Blyumrikh успя да разчете тези съобщения и въз основа на
пророчествата реконструират космически кораб, който
общуват с базата на космически кораби в орбита. Не много
не малко, но това се случи преди повече от 20 хиляди години. Освен това,
Библията има много друга информация за посещенията
чужденци на нашата планета, дори и с подробно описание на вида
Земята от космоса.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: