„Божието око“ възникна над Манитоба

Снимки от отворен източници на

Преди няколко дни се наблюдава необичаен слънчев ореол канадската провинция Манитоба. Оптичен феномен под формата на светещият пръстен около слънцето изненада очевидци, че са изглежда като огромно око, гледащо надолу от небето.

Представената снимка е направена от един от жителите на града. Брандън. Според мъжа снимката, която той получи, за съжаление, не може да предаде една стотна от това страхотно и в същото време омайващо картини, появили се преди него тогава.

Когато погледнах получената снимка, авторът пише тогава беше толкова разочарован, че дори не искаше да го вкарва Интернет. Съгласих се с това само защото познати кой те не видяха „Божието око“ със собствените си очи, започнаха да се възхищават на моята снимка. Е, Помислих си, че все пак е по-добре от нищо. Аз самият ще си спомня това чудо за целия ви живот: сега природата наистина понякога може да изненада и дори малко да се уплаши …

снимка от открити източници

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: