Елементът “чесън” на периодичната таблица

Снимки от отворен източници на

За този необичаен и много рядък метал от периодиката много малко знаят таблиците на Менделеев – само телур: химици и директно работещи с него.

Този метал е рядък, защото в земната кора под формата на вкаменелост откриването му е проблематично, защото лесно реагира с вода и се превръща в летлив хидрид, който просто „бяга“ навътре пространство.

Телурият днес се получава само с изкуствени средства, освен това може дори да е страничен продукт, който е конкретно сведен до метален елемент оттогава използвани в производството на слънчеви панели и SSD дискове – модерни твърди дискове.

Но този метал е изненадващ със своето “чесново” качество. Ако неговата подкрепа в ръката си дори няколко секунди, тогава ще бъдете гарантирани чесън дъх за няколко седмици. И как казват учените, докато човешкото тяло не получава никакво странични ефекти, с изключение на “чесън” – изненадващо и при някои дори е фантастично, защото да обясня всичко това от научна гледна точка никой все още не е удостоен с визия …

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: