Вселената съществува за сметка на човека съзнание, казват учените

Вселената съществува за сметка на човешкото съзнание, казват учените.снимка от открити източници

Много учени се опитват да разберат какво е човешкото съзнание и каква е неговата природа.

Съвсем наскоро двама учени Дийпак Чопра и Менас Кафатос (Университет Чапман) съобщава, че човешкото съзнание е самата Вселена. С други думи, без човечеството, Вселената няма да съществува. Учените отбелязват, че съзнанието и пространството са неразделни и на субатомно ниво са едно цяло.

Според учените самата Вселена е оформила съзнанието у хората, т.е. което сега помага за развитието на Вселената. Следователно човек съзнанието и космосът са преплетени, като по същество са едно цяло образувание.

Изследователите спорят какво би се случило, ако човек се опита подхождайте към разбирането на Космоса именно от тази гледна точка. Мъж – това е идеята на Вселената и нейният космически ум се втурна към това идея.

Защо Вселената се нуждае от това?

Според учените Вселената чрез човека осъзнава себе си в време и пространство. Всяко човешко действие е проява космически дейности. По-точно космосът мисли човек. Всеки етап от развитието на Вселената се отразява в човека съзнание под формата на определено преживяване.

Вероятно учените много внимателно се опитват да предадат своите мисли, което би могло да се възприеме нееднозначно от обществото. Те разбират че тяхното изказване изглежда невероятно, затова те се позовават квантова физика, която според тях доказва, че животът в Вселената се основава на участието на човешкия ум.

Ако приемем вярността на тази хипотеза, тогава можем да предположим че човешкото съзнание не изчезва никъде, както го има определена стойност за Вселената. Тук възниква друг въпрос, за което учените са „мълчали“ – какво се случва със съзнанието, ако то не дава развитието на Вселената?

Андрей Ветров

Вселената

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: