Астрономите-аматьори уловиха най-редкия феномен – комета Lovejoy

снимка от открити източници

На планинското плато Чангбай в китайската провинция Жирин любители астрономи снимаха зелената комета Lovejoy. Тя беше отворена 17 август 2014 г. от австралийския астроном Тери Lovejoy, в чиято чест беше наречена небесното тяло.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: